KẸP L

 

- Kích thước : 220*105*30

 

- Chất liệu : INOX

 

- Màu : Inox xước

KẸP KHÓA
KẸP TY
KẸP TRÊN
KẸP DƯỚI