KẸP DƯỚI

 

- Kích thước : 165*52*35

 

- Chất liệu : INOX

 

- Màu : Inox xước

KẸP KHÓA
KẸP L
KẸP TY
KẸP TRÊN